Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Branżowa Szkoła II stopnia Nr 3

 

Wniosek o przyjęcie do Branżowej Szkoły II stopnia Nr 3

STATUT Branżowej Szkoły II stopnia nr 3

Wykaz podręczników dla klasy drugiej

Plan zajęć

 

Chcesz zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe? - rozpocznij naukę z nami!

Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu otwiera nabór do BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NR 3 w zawodach:

technik żywienia i usług gastronomicznych
kwalifikacja HGT.12 organizacja żywienia i usług gastronomicznych

technik technologii żywności
kwalifikacja SPC.07 organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

technik handlowiec
kwalifikacja HAN.02 prowadzenie działań handlowych

Uczęszczanie do branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu technika. Uczęszczając do branżowej szkoły II stopnia słuchacz zdobywa wiedzę umożliwiającą przystąpienie do egzaminu maturalnego. Kształcenia w branżowej szkole II stopnia trwa 2 lata.Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w piątki (od godz. 15:00) i w soboty (od godz. 8:00). Nauka jest bezpłatna.

Do Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 można zgłaszać się wypełniając wniosek:
• osobiście: w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00;
• e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Absolwent BS II stopnia nr 3 prowadzącej kształcenie w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• oceniania jakości żywności,
• planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,
• organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,
• wykonywania usług gastronomicznych,
• ekspedycji potraw i napojów.

Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:
• szef kuchni/kucharz w restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych,
• kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych,
• menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych,
• menager zakładu gastronomicznego,
• organizator imprez okolicznościowych,
• pracownik firmy cateringowej,
• doradca w zakresie prawidłowego żywienia,
• organizator usług cateringowych,
• pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej,
• prowadzić własną działalność.

Absolwent BS II stopnia nr 3 prowadzącej kształcenie w zawodzie: technik technologii żywności będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• tworzenia nowych receptur, instrukcji technologicznych, norm dla produktów spożywczych,
• dokumentowania zużycia surowców, dodatków, opakowań oraz ilości wyprodukowanych produktów,
• organizowania i nadzorowania procesów wytwarzania produktów żywnościowych,
• świadczenia pomocy technicznej związanej z badaniami w zakresie wdrażania nowoczesnych technik i technologii,
• wykonywania specjalistycznych analiz żywności pod względem zawartości składników pokarmowych oraz czystości mikrobiologicznej,
• kontrolowania jakości surowców i gotowych produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego,
• uczestniczenia w badaniach i próbach przy wdrażaniu na rynek nowych artykułów spożywczych,
• zarządzania zasobami ludzkimi, planowania i nadzorowania pracy podwładnych.

Technik technologii żywności może pracować jako:
• technolog żywności,
• referent ds. rozliczeń produkcji żywności,
• kierownik ds. zaopatrzenia, produkcji żywności, magazynowania,
• mistrz, brygadzista w zakładach przetwórstwa żywności,
• laborant i analityk żywności,
• laborant w stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
• specjalista ds. jakości żywności,
• pracownik produkcyjny we wszystkich gałęziach przemysłu spożywczego,
• magazynier surowców i wyrobów spożywczych,
• specjalista ds. dystrybucji i sprzedaży produktów żywnościowych,
• specjalista ds. żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, w ośrodkach turystyczno-wypoczynkowych,
• prowadzić własną działalność gospodarczą.

Absolwent BS II stopnia nr 3 prowadzącej kształcenie w zawodzie: technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• obsługi klienta,
• planowania poziomu i zakresu sprzedaży towarów i usług (w tym również sprzedaży internetowej),
• obsługi programów niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej,
• prowadzenia rozmów i negocjacji handlowych,
• prowadzenia działań ekonomiczno-handlowych,
• sporządzanie dokumentacji handlowej

Technik handlowiec może pracować jako:
• specjalista do spraw marketingu i reklamy w firmach branżowych,
• pracownik średniego szczebla zarządzania,
• pracownik działu logistyki (zbytu i zaopatrzenia),
• specjalista do spraw rachunkowości,
• prowadzić własną firmę o różnych profilach i zasięgu.

Patron szkoły

CWAG Włącz duży kontrast