Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. Więcej informacji o Cookies. Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

 

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Maturzysto na stronie OKE we Wrocławiu www.oke.wroc.pl zamieszczone zostały materiały, które pomogą Ci przygotować się do egzaminu. Zapraszamy również do zapoznania się z następującymi dokumentami:

Deklaracja dla:(1) ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub artystycznej, który ukończy szkołę w roku szkolnym 2020/2021 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego; (2) absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie.

Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)

Deklaracja dla: (1)absolwenta LO, technikum lub szkoły artystycznej, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie, którego macierzysta szkoła została zlikwidowana lub przekształcona; (2) absolwenta uzupełniającego LO, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie; (3) absolwenta liceum profilowanego lub technikum uzupełniającego dla młodzieży, który ukończył szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie; (4) osoby, która posiada świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej; (5) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który nie posiada świadectwa dojrzałości uzyskanego po zdaniu egzaminu dojrzałości; (6) osoby, która uzyskała (uzyska) świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w nowej formule obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny

Ważne terminy dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2020/2021 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe informacje o egzaminie maturalnym dostępne na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu www.oke.wroc.pl i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl


 

Egzamin maturalny z języka polskiego - materiały dla zadających.

Zasady sporządzania bibliografii

Jak napisać dobrą rozprawkę za i przeciw

Jak napisać dobrą rozprawkę opiniującą

CWAG Włącz duży kontrast